Wersje językowe
Regulamin sklepu 25.05.2018

Regulamin sklepu internetowego www.cel-market.pl

Obowiązuje od 25-05-2018
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.cel-market.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

  Prowadzony jest przez firmę KUTZMANN Spółka Jawna z siedzibą w Goli Wąsoskiej 1, 56-210 Wąsosz, Polska.

 

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  Istnieje możliwość wyświetlenia cen w innych walutach USD oraz EUR, jednakże ze względu na dynamiczne zmiany kursów walut, wiążącymi cenami są ceny w PLN. W przypadku zakupu w walucie innej niż PLN sprzedawca ma prawo w każdym wypadku odstąpić od umowy kupna sprzedaży.

 1. Umowa zawierana jest między Klientem a Firmą KUTZMANN Spółka Jawna Gola Wąsoska 1, 56-210 Wąsosz.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany 
  regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach www.cel-market.pl

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy www.cel-market.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronach w domenie www.cel-market.pl

2. Złożone przez Ciebie zamówienia realizowane będą w terminie 1-5dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. Zamówienia przyjmujemy drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, ale realizujemy je od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.
4. Zastrzegamy sobie możliwość czasowego braku określonego towaru

5. Każde zamówienie będziemy potwierdzać telefonicznie lub mailowo w przeciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u Dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).

7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura vat.

9. Klient może usunąć złożone zamówienie, po zalogowaniu się na stronie Sklepu, dopóki zamówienie ma status „otwarte”.

10.Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania swoich danych osobowych w bazie www.cel-market.pl oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Osobna część regulaminu określa szczegółowe sposoby zbierania i przechowywania danych osobowych oraz politykę cookies.

11. Realizujemy zamówienia, za które płatność może być dokonywana gotówką przy odbiorze na miejscu, za pobraniem płatne kurierowi, dokonywane przelewem po wpłacie na konto:

Jeśli klient wybierze płatność PayPal wpłatę należy wysłać na konto celmarket@gmail.com

 

Jeżeli klient wybierze płatność na konto bankowe może, po potwierdzeniu Sprzedawcy

wysłać przelew na konto bankowe:

 

W walucie: PLN

Numer konta bankowego. PL53 10203121 00006202 00631705
BIC/SWIFT:BPKOPLPW

____________________________________________________

Transfer in EUR:

Bank account number:PL08 10203121 00006202 00631739
BIC/SWIFT:BPKOPLPW

____________________________________________________

Transfer in USD

Bank account number: PL60 10203121 00006902 00631721
BIC/SWIFT:BPKOPLPW

____________________________________________________

12. Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera w momencie doręczenia przesyłki (sprawdzić czy nie ma uszkodzenia towaru. W przypadku usterki należy od razu w obecności kuriera spisać protokół szkodowy (formularz posiada kurier).Uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane i nie mają prawa do roszczeń.

13. Termin otrzymania przesyłki oznacza: czas realizacji + przewidywany
czas dostawy przez firmę kurierską.

 

 

WYSYŁKA TOWARU
1. Towar dostarczany jest firmami kurierskimi na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej.
2. Dostarczenie towaru do klienta jest płatne i realizowane za pobraniem lub jako przedpłata doliczona do ceny towaru.

3. Koszt dostawy jest podawany w podsumowaniu zamówienia, jednak może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany. W przypadku zmiany kosztów dostawy towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (akceptacja nowego kosztu lub anulowanie zamówienia).
4. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres, który został podany przez zamawiającego, jako adres dostawy.

5. Nie realizujemy zamówień bez podanego numeru telefonu kontaktowego.
6. Towar może być dostarczany za granicę Polski po wcześniejszym uzgodnieniu kraju i miejsca dostarczenia przesyłki. Koszt dostarczenia towaru będzie indywidualnie określony dla każdego klienta. W celu dokonania zakupu prosimy o kontakt z nami poprzez email celmarket@gmail.com


 

ZWROTY

1. Z towaru zakupionego w naszym sklepie Klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Jeżeli towar był wysyłany za granice do innego kraju Unii Europejskiej niż Polska wtedy możesz zrezygnować w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Koszt zwrotu ponosi kupujący.

3. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze otrzymasz przelewem na wskazane konto. Do zwracanego towaru musi być dołączone oświadczenie, że rezygnujesz z zakupu z podaniem imienia, nazwiska i adresu oraz nr konta, na które mamy przesłać pieniądze przelewem.

Wzór takiego oświadczenia znajduje się poniżej.

4. Płacąc poprzez system Paypal zostanie potrącona prowizja

5. Warunkiem zwrotu jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie, tzn: nieużywany, czysty, nie uszkodzony, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z załączonym dowodem sprzedaży.

6. Towar należy przesłać na adres: - KUTZMANN Spółka Jawna Gola Wąsoska 1, 56-210 Wąsosz, Polska z dopiskiem ZWROT.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta zwracającego zamówiony towar bez podania przyczyny.
8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.


Wzór oświadczenia zwrotu towaru


Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. nr 22,poz. 271) odstępuję od umowy kupna – sprzedaży nazwa produktu numer zamówienia, numer faktury VAT

Proszę o zwrot kwoty................... (kwota słownie)
na rachunek bankowy nr konta bankowego …...................................................................
dane posiadacza konta bankowego.......................................................................................
Oświadczam, iż zakupiony produkt zwracam w stanie niezmienionym 
(tj nie noszącym śladów użytkowania).
nazwa produktu …......................................................................................................
zwracany produkt otrzymałem data …......................................

REKLAMACJE

 

1.Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Dlatego należy zachować paragon lub fakturę VAT.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymani przesyłki.

3. Każda reklamacja musi być zaopatrzona w list informacyjny z powodem

reklamacji oraz danymi reklamującego (imię, nazwisko, email, nr telefonu oraz adres).

4. Po rozpatrzeniu reklamacji prześlemy Państwu towar wolny od wad bądź przekażemy Państwu pieniądze na konto bankowe (numer należy dołączyć do wysyłanego do nas towaru).

5. Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.

6. Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera

w momencie doręczenia przesyłki (sprawdzić czy nie ma uszkodzenia towaru). W przypadku usterki należy od razu w obecności kuriera spisać protokół szkodowy (formularz posiada kurier).

Uszkodzenia stwierdzone po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane i nie mają prawa do roszczeń

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

7. Aby wysłać reklamowany sprzęt, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji drogą mailową na adres: celmarket@gmail.com
8. Podstawy reklamacyjnej nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z oglądanymi na stronie WWW Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
9. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
10. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt.

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | POLITYKA COOKIES

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Sklep Internetowy www.cel-market.pl z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Marek Kutzmann prowadzący działalność gospodarczą w spółce pod nazwą KUTZMANN Spółka Jawna (adres głównego miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji: Gola Wąsoska 1,56-210 Wąsosz )-, NIP 6932006783, REGON 932892557, adres poczty elektronicznej: celmarket@gmail.com - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Administratorem danych osobowych(dalej Administrator) Usługobiorcy (Klienta) Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (dalej zwanym RODO) jest Usługodawca oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

2.2.1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

2.2.2. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000047237.

2.2.3. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.

2.2.4. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.

 

2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:

2.3.1. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.5. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:

 1. wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep internetowy cel-market - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
 2. finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
 3. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu sklepu internetowego cel-market, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
 4.  odsprzedaży długów podmiotom zawodowo trudniącym się windykowaniem należności – prawnie uzasadniony interes cel-market,
 5. marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu cel-market, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

Administrator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. Podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków cel-market przewidzianych prawem, ochrony praw cel-market zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu cel-market w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, operatorzy płatności. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych Administartorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe .
 2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Sklep Internetowy cel-market zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.Dane osobowe będą przechowywane przez Administartora i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1 Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach sklepu internetowego www.cel-market.pl (dalej jako: Sklep lub Sklep internetowy), którego właścicielem jest: spółka KUTZMANN Spółka Jawna (dalej jako: Właściciel).

3.2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

3.2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

3.3. W JAKIM CELU UŻYWAMY PLIKI COOKIES

3.3.1. Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych Sklepu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz Sklep internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3.3.2. Pliki Cookies używamy w następujących celach:

 • identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

 • zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

 • dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3.4. RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRYCH UŻYWAMY

3.4.1. Odwiedzając stronę naszego Sklepu internetowego możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

 • Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania z naszego Sklepu, opuszczenia strony Sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

 • Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Sklepu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Sklepu jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

3.4.2 Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

3.5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE

3.5.1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).

3.5.2 Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

 

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające zprawa:

4.2 Art. 6, par.1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

4.2.1 Art. 6, par.1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzanew celu wykonania umowy,np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi. 

4.2.2.Art. 6, par.1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celuwypełnienia zobowiązań podatkowych. 

4.2.3 Art. 6, par.1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzanew celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.

4.2.4 Art. 6, par.1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacjizamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankietna potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych,przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie.Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika,atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jejoptymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych,jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

 

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

5.2.1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: celmarket@gmail.com albo pisemnie na adres Administratora.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl